Category Archives: Skauting

Nebe plné hvězd

Protože bydlím na vesnici, máme tu trochu zvláštní časy, kdy svítí a nesvítí pouliční osvÄ›tlení. PrvnÄ›, nesvítí celou noc. Pouliční osvÄ›tlení zhasne okolo půl jedenácté. Znovu se rozsvítí zhruba ve tÅ™i hodiny v noci a zhasne pÅ™ed půl čtvrtou. To proto, že se na kravínÄ› střídají smÄ›ny, tak aby ženské… Read more »

Získávání praktických zkušeností

Také nemám rád to klasické mentorování – mÄ›l bys to udÄ›lat tak a tak. Nejlepší v tomhle ohledu jsou praktické zkuÅ¡enosti. VÄ›tÅ¡inou si tím človÄ›k musí projít sám a poučit se sám. StejnÄ› jako si sáhnout na horká kamna a spálit se.   Moje nÄ›které praktické zkuÅ¡enosti, které jsem takto… Read more »

GALERIE a to okolo

Trochu stárnoucí novinkou posledního mÄ›síce je mimo jiné GALERIE, která je plnÄ› online. A proč jsem se k tomu odhodlal? PÅ™edevším: nemusíš vÅ¡ude s sebou tahat DVD máš novÄ› pÅ™idané fotky hned k dispozici a ne až pÅ™i novém vydání GALERIE Další velkou zmÄ›nou je rozšíření a zmÄ›na struktury v… Read more »